Soybean price today: आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 983 3000 5461 5300
जळगाव क्विंटल 61 5250 5350 5350
औरंगाबाद क्विंटल 5 5300 5375 5337
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 5101 5385 5243
संगमनेर क्विंटल 2 5400 5425 5413
सिल्लोड क्विंटल 52 5200 5400 5300
कारंजा क्विंटल 5500 5050 5425 5275
श्रीगोंदा क्विंटल 36 5200 5400 5300
मुदखेड क्विंटल 11 5100 5250 5150
मोर्शी क्विंटल 40 5200 5400 5300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 160 4600 5300 4900
राहता क्विंटल 90 5100 5421 5311
अमरावती लोकल क्विंटल 6555 5000 5349 5174
नागपूर लोकल क्विंटल 1195 4850 5390 5255
राहूरी लोकल क्विंटल 14 5200 5300 5250
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 5155 5271 5271
कोपरगाव लोकल क्विंटल 574 5000 5490 5300
मेहकर लोकल क्विंटल 2050 4500 5500 5100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 248 4501 5499 5450
जालना पिवळा क्विंटल 4364 4500 5500 5300
अकोला पिवळा क्विंटल 5058 4400 5485 5300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 846 5000 5355 5177
परभणी पिवळा क्विंटल 202 5300 5560 5400
आर्वी पिवळा क्विंटल 352 4600 5565 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 2331 4950 5600 5275
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 6137 4450 5525 4920
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 4750 5900 5500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 5050 5450 5200
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 20 5011 5311 5300
वर्धा पिवळा क्विंटल 104 5050 5250 5125
भोकर पिवळा क्विंटल 121 5175 5355 5265
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 354 5100 5500 5300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2110 5025 5390 5205
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 160 5000 5450 5200
मलकापूर पिवळा क्विंटल 850 4775 5355 5230
दिग्रस पिवळा क्विंटल 265 5280 5650 5395
जामखेड पिवळा क्विंटल 113 4500 5400 4950
शेवगाव पिवळा क्विंटल 44 5000 5350 5350
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 863 4500 5426 5100
वरोरा पिवळा क्विंटल 1225 5000 5380 5200
मंठा पिवळा क्विंटल 171 4500 5375 5250
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 130 5000 5300 5150
पालम पिवळा क्विंटल 47 5400 5500 5450
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 150 4750 5350 5200
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 130 5200 5325 5300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 190 5200 5400 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5200 5400 5300
राजूरा पिवळा क्विंटल 459 4600 5365 5275
काटोल पिवळा क्विंटल 197 4700 5355 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 240 4700 5295 5105
सिंदी पिवळा क्विंटल 339 4660 5405 5210
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1054 4650 5400 5250
आर्णी पिवळा क्विंटल 395 5000 5450 5200
बोरी पिवळा क्विंटल 110 5400 5425 5410

Soybean price today

error: Content is protected !!