Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 13 मार्च 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/03/2023
लासलगाव क्विंटल 290 3500 5158 5080
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 391 3000 5125 5000
औरंगाबाद क्विंटल 16 4300 4600 4450
माजलगाव क्विंटल 261 4500 5000 4900
संगमनेर क्विंटल 3 4600 4600 4600
सिल्लोड क्विंटल 12 4900 5100 5000
कारंजा क्विंटल 4000 4975 5130 5075
मुदखेड क्विंटल 3 5100 5200 5150
तुळजापूर क्विंटल 55 5000 5100 5050
राहता क्विंटल 9 4851 5041 5000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 4800 4800 4800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 139 4830 5187 5130
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 4300 5145 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 5004 4750 4950 4850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 72 4500 5065 5030
लाखंदूर लोकल क्विंटल 4 4410 4710 4560
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 342 3500 5130 5090
नागपूर पांढरा क्विंटल 114 4650 5011 4920
लातूर पिवळा क्विंटल 5798 4930 5233 5100
जालना पिवळा क्विंटल 3190 4400 5075 5000
अकोला पिवळा क्विंटल 4457 4400 5070 4850
आर्वी पिवळा क्विंटल 242 3950 5000 4500
चिखली पिवळा क्विंटल 490 4600 4900 4750
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4346 4300 5150 4760
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4750 5050 4850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 900 4650 5050 4850
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 248 4250 5000 4850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 280 4775 5000 4955
जामखेड पिवळा क्विंटल 9 4500 5000 4750
परतूर पिवळा क्विंटल 40 4880 5050 4925
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5150 5200 5150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4700 4800 4800
वरोरा पिवळा क्विंटल 94 4500 5000 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 4952 4970 4960
केज पिवळा क्विंटल 686 4900 5100 5000
मुखेड पिवळा क्विंटल 11 4800 5200 5200
मुरुम पिवळा क्विंटल 131 4701 4900 4801
पालम पिवळा क्विंटल 24 4950 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 212 4840 5030 4975
काटोल पिवळा क्विंटल 51 4830 5000 4950
सिंदी पिवळा क्विंटल 99 4325 5000 4850
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 146 4900 5085 5000
error: Content is protected !!