Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 4 मार्च 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/03/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 237 3000 5208 5150
औरंगाबाद क्विंटल 72 5000 5100 5050
माजलगाव क्विंटल 326 4500 5108 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 5030 5030 5030
पाचोरा क्विंटल 170 5075 5190 5121
कारंजा क्विंटल 2000 5085 5250 5175
राहता क्विंटल 29 5000 5086 5050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 5025 5025 5025
सोलापूर लोकल क्विंटल 93 4500 5240 5140
अमरावती लोकल क्विंटल 3570 4900 5113 5006
सांगली लोकल क्विंटल 250 5100 5500 5300
नागपूर लोकल क्विंटल 849 4500 5200 5025
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4800 5200 5000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 204 4000 5101 5050
मेहकर लोकल क्विंटल 950 4050 5150 4650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 195 4000 5226 5200
वडूज पांढरा क्विंटल 25 5300 5500 5400
लातूर पिवळा क्विंटल 9870 5080 5450 5270
जालना पिवळा क्विंटल 3426 4200 5200 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 2563 4570 5225 5100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 65 5070 5120 5099
आर्वी पिवळा क्विंटल 64 4000 5130 4800
चिखली पिवळा क्विंटल 938 4725 5125 4925
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1607 4300 5195 4770
बीड पिवळा क्विंटल 64 4400 5131 4997
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4750 5200 5000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1000 4800 5200 5050
भोकरदन पिवळा क्विंटल 45 5100 5200 5150
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 292 4900 5100 5000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 313 4800 5200 5120
सावनेर पिवळा क्विंटल 32 4450 4900 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 18 5000 5080 5035
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 4800 5190 5050
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4811 4811 4811
वरोरा पिवळा क्विंटल 203 4150 5100 4800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 280 4700 5175 5040
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1500 5000 5240 5120
चाकूर पिवळा क्विंटल 60 4401 5251 5006
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 144 5140 5180 5160
मुरुम पिवळा क्विंटल 80 4500 5100 4800
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 95 4925 5190 5100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1255 4900 5200 5100
error: Content is protected !!