Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 1 मार्च 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/03/2023
लासलगाव क्विंटल 475 3500 5220 5130
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 150 3000 5131 5100
जळगाव क्विंटल 11 5151 5151 5151
औरंगाबाद क्विंटल 6 4900 5100 5000
पाचोरा क्विंटल 180 4900 4971 4951
सिल्लोड क्विंटल 36 5000 5100 5100
कारंजा क्विंटल 4000 4740 5100 5010
तुळजापूर क्विंटल 60 5050 5050 5050
राहता क्विंटल 31 4650 5000 4900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3455 5025 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 4490 5130 4995
अमरावती लोकल क्विंटल 4440 4800 5018 4909
नागपूर लोकल क्विंटल 619 4500 5100 4950
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4699 5141 4920
कोपरगाव लोकल क्विंटल 506 4343 5040 4950
मेहकर लोकल क्विंटल 1240 4050 5050 4650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 232 4800 5140 5111
लातूर पिवळा क्विंटल 12368 4930 5425 5220
जालना पिवळा क्विंटल 2678 4200 5100 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 3042 4300 5200 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 11 4800 5009 4991
आर्वी पिवळा क्विंटल 400 4000 5040 4800
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4550 5050 4800
वर्धा पिवळा क्विंटल 72 4450 4950 4650
भोकर पिवळा क्विंटल 46 4545 5029 4787
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 359 4800 5000 4900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 1 4800 4800 4800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 940 4000 5015 4690
सावनेर पिवळा क्विंटल 14 4625 4900 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 42 4950 5041 5020
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1200 4430 5050 4925
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 122 4500 4900 4700
वरोरा पिवळा क्विंटल 462 4400 4985 4600
नांदगाव पिवळा क्विंटल 14 4101 5020 4951
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 5060 5430 5270
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 130 4301 5100 5000
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1500 4800 5170 4985
मुखेड पिवळा क्विंटल 16 5000 5225 5200
मुरुम पिवळा क्विंटल 201 4501 5000 4751
पालम पिवळा क्विंटल 23 5150 5300 5200
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 282 4000 4900 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 190 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 281 4750 5020 4995
भद्रावती पिवळा क्विंटल 52 4900 5000 4950
काटोल पिवळा क्विंटल 58 4700 5000 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 83 4475 4975 4825
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 50 5000 5099 5051
error: Content is protected !!