Soybean Bajar Bhav: सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ, लगेच पहा आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
चंद्रपूर क्विंटल 136 4700 5300 5250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 4000 5200 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 450 5100 5417 5375
वैजापूर क्विंटल 26 5000 5265 5100
तुळजापूर क्विंटल 85 5000 5300 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 170 4300 5200 4800
राहता क्विंटल 52 4925 5421 5380
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 5305 5480 5395
नागपूर लोकल क्विंटल 922 4700 5410 5233
हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 5151 5606 5378
कोपरगाव लोकल क्विंटल 347 5000 5480 5330
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 68 3500 5291 4400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 432 3000 5531 5490
वडूज पांढरा क्विंटल 50 5500 5700 5600
लातूर पिवळा क्विंटल 9151 5331 5799 5550
जालना पिवळा क्विंटल 8439 4500 5475 5300
अकोला पिवळा क्विंटल 5321 4485 5450 5250
आर्वी पिवळा क्विंटल 422 4650 5560 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 2104 4900 5551 5226
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3807 4400 5455 5025
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 5050 5450 5250
पैठण पिवळा क्विंटल 10 4995 5221 5100
उमरेड पिवळा क्विंटल 2213 4000 5330 5200
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 600 4600 5355 5000
भोकरदन पिवळा क्विंटल 30 5300 5400 5350
भोकर पिवळा क्विंटल 49 3600 5262 4431
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 378 5000 5600 5300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 625 4500 5305 5200
सावनेर पिवळा क्विंटल 77 4719 5269 5100
जामखेड पिवळा क्विंटल 196 4500 5350 4925
परतूर पिवळा क्विंटल 132 4901 5415 5330
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 2600 4305 5400 5100
वरोरा पिवळा क्विंटल 450 4900 5360 5200
किनवट पिवळा क्विंटल 52 5000 5200 5100
मुखेड पिवळा क्विंटल 25 5050 5450 5380
मुरुम पिवळा क्विंटल 255 4681 5451 4866
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 150 4750 5300 5150
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 202 5070 5300 5185
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 40 5150 5300 5250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 5150 5350 5250
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 140 5150 5350 5250
भद्रावती पिवळा क्विंटल 30 5025 5100 5063
सिंदी पिवळा क्विंटल 91 4560 5320 5200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1081 4800 5350 5200
error: Content is protected !!