Soybean Bajar Bhav: आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 25 फेब्रुवारी 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 293 3000 5278 5131
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4700 4700 4700
पाचोरा क्विंटल 130 4801 5160 4900
रिसोड क्विंटल 2550 5095 5265 5185
राहता क्विंटल 30 4376 5219 5150
सोलापूर लोकल क्विंटल 59 5210 5285 5235
कोपरगाव लोकल क्विंटल 551 4600 5194 5055
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 203 4500 5281 5240
वडूज पांढरा क्विंटल 20 5400 5600 5500
जालना पिवळा क्विंटल 4102 4500 5250 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 3976 4400 5260 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 105 4400 5226 5151
आर्वी पिवळा क्विंटल 290 4500 5175 4950
चिखली पिवळा क्विंटल 1161 4800 5200 5000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2795 4500 5275 4910
बीड पिवळा क्विंटल 7 5141 5141 5141
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5000 5300 5200
उमरेड पिवळा क्विंटल 2497 4000 5360 5100
भोकरदन पिवळा क्विंटल 18 5150 5250 5200
भोकर पिवळा क्विंटल 51 4950 5129 5040
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 297 4950 5150 5050
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1400 4850 5275 5115
सावनेर पिवळा क्विंटल 14 4775 4950 4875
जामखेड पिवळा क्विंटल 65 4500 5200 4850
परतूर पिवळा क्विंटल 44 4800 5250 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 14 5000 5200 5200
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 110 5000 5200 5100
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 42 4700 5100 5025
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 4650 5336 5200
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2100 5000 5425 5212
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 44 5211 5316 5267
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 5080 5400 5325
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 300 5000 5200 5100
बसमत पिवळा क्विंटल 687 5000 5280 5218
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5100 5300 5200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1520 5000 5300 5200
error: Content is protected !!