Soybean Bajar Bhav: आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 24 फेब्रुवारी 2023

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 450 3000 5320 5200
औरंगाबाद क्विंटल 35 4872 5151 5011
माजलगाव क्विंटल 618 4520 5248 5100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 29 5091 7176 5100
संगमनेर क्विंटल 26 5100 5151 5125
पाचोरा क्विंटल 75 5080 5195 5141
सिल्लोड क्विंटल 21 5000 5300 5200
उदगीर क्विंटल 4200 5350 5388 5369
कारंजा क्विंटल 4500 5030 5305 5260
रिसोड क्विंटल 2250 5150 5320 5240
शिरुर क्विंटल 7 5000 5000 5000
मुदखेड क्विंटल 15 5100 5250 5150
मोर्शी क्विंटल 18 5000 5100 5050
राहता क्विंटल 57 4876 5240 5200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 4900 5100 5100
सोलापूर लोकल क्विंटल 73 4800 5335 5250
अमरावती लोकल क्विंटल 7977 5050 5266 5158
हिंगोली लोकल क्विंटल 650 4990 5371 5180
कोपरगाव लोकल क्विंटल 459 4300 5291 5001
मेहकर लोकल क्विंटल 1200 4050 5270 4800
परांडा नं. १ क्विंटल 1 4700 4700 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 234 4556 5313 5290
जालना पिवळा क्विंटल 4859 4500 5300 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 5408 4400 5335 5080
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1005 5000 5300 5150
आर्वी पिवळा क्विंटल 340 4500 5200 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 881 4750 5300 5025
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4320 4500 5365 4960
बीड पिवळा क्विंटल 94 4700 5350 5197
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1500 4505 5250 4850
वर्धा पिवळा क्विंटल 150 4805 5175 4950
भोकर पिवळा क्विंटल 92 5029 5175 5102
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 409 5000 5200 5100
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 150 5000 5100 5000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 425 4925 5235 5105
शेवगाव पिवळा क्विंटल 5 5200 5200 5200
गेवराई पिवळा क्विंटल 42 4600 5191 5000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4800 5175 5100
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 37 4900 5200 5000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 139 5070 5200 5100
नांदगाव पिवळा क्विंटल 25 4445 5297 5250
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1050 5000 5390 5195
चाकूर पिवळा क्विंटल 36 5250 5401 5347
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 138 5275 5365 5320
मुखेड पिवळा क्विंटल 23 5020 5370 5240
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 200 5000 5200 5100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 390 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 521 4775 5230 5151
काटोल पिवळा क्विंटल 85 4500 5135 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 85 4650 5160 4980
सिंदी पिवळा क्विंटल 156 4850 5200 5045
error: Content is protected !!