Soybean Bajar Bhav: आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 200 3000 5340 5311
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 20 5000 5000 5000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 45 4200 5020 4891
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 5000 5200 5100
येवला क्विंटल 68 4600 5262 5100
लासलगाव क्विंटल 484 4000 5451 5390
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 425 3000 5350 5200
जळगाव क्विंटल 139 5100 5200 5200
शहादा क्विंटल 90 5250 5324 5275
औरंगाबाद क्विंटल 123 5200 5250 5225
माजलगाव क्विंटल 398 4500 5220 5100
सिन्नर क्विंटल 98 4000 5375 5200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 18 5099 5100 5099
पाचोरा क्विंटल 25 5150 5310 5221
उदगीर क्विंटल 4650 5350 5435 5392
कारंजा क्विंटल 4000 5010 5310 5225
अचलपूर क्विंटल 115 5000 5150 5075
लासूर स्टेशन क्विंटल 14 4800 4900 4850
रिसोड क्विंटल 1400 5110 5350 5228
तुळजापूर क्विंटल 85 5000 5300 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 200 4700 5150 4800
राहता क्विंटल 30 4851 5300 5250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 5050 5150 5050
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 348 4800 5528 5475
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 5095 5250 5250
अमरावती लोकल क्विंटल 7851 5000 5199 5099
नागपूर लोकल क्विंटल 894 4700 5420 5240
मनमाड लोकल क्विंटल 9 4900 5316 5240
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 5005 5348 5176
कोपरगाव लोकल क्विंटल 299 4750 5276 5153
मेहकर लोकल क्विंटल 1300 5000 5360 5200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 273 4000 5383 5350
लातूर पिवळा क्विंटल 9108 5270 5500 5380
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 363 5100 5351 5250
जालना पिवळा क्विंटल 3308 4400 5300 5250
अकोला पिवळा क्विंटल 4075 4700 5345 5200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 436 5000 5310 5155
परभणी पिवळा क्विंटल 225 5000 5300 5200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 81 2900 5381 5280
आर्वी पिवळा क्विंटल 266 4500 5280 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 949 4700 5200 4950
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3600 4500 5315 4870
बीड पिवळा क्विंटल 100 4801 5272 5140
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 4750 5350 5100
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4791 4791 4791
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 8 4500 5000 4951
भोकर पिवळा क्विंटल 206 4500 5321 4910
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 365 5000 5250 5125
जिंतूर पिवळा क्विंटल 106 5205 5300 5250
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 200 5000 5200 5130
खामगाव पिवळा क्विंटल 7768 4400 5350 4875
error: Content is protected !!