Soybean Bajar Bhav: सोयाबीनच्या भावात मोठी वाढ! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव

Soybean Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2023
सिल्लोड क्विंटल 47 5200 5350 5300
उदगीर क्विंटल 4450 5350 5415 5382
परभणी पिवळा क्विंटल 50 5050 5200 5150
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4986 4986 4986
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 200 4900 5130 5000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 125 4600 5190 4975
देवणी पिवळा क्विंटल 54 5341 5529 5435
11/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 400 3000 5270 5200
औरंगाबाद क्विंटल 7 4950 5000 4975
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 4900 5120 5000
पाचोरा क्विंटल 75 5121 5247 5231
उदगीर क्विंटल 4000 5300 5387 5343
वैजापूर क्विंटल 24 4900 5055 4950
लोहा क्विंटल 66 5301 5411 5370
राहता क्विंटल 7 5000 5201 5140
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 77 4911 5335 5300
सोलापूर लोकल क्विंटल 87 4660 5300 5175
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 4900 5311 5105
कोपरगाव लोकल क्विंटल 189 4500 5238 5101
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 263 4400 5288 5250
वडूज पांढरा क्विंटल 100 5200 5500 5300
जळकोट पांढरा क्विंटल 439 4700 5125 4875
जालना पिवळा क्विंटल 3694 4600 5275 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 4242 4000 5235 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 55 5100 5308 5250
आर्वी पिवळा क्विंटल 305 4500 5220 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 605 4500 5176 4838
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1728 4500 5280 4830
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5000 5276 5100
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 900 5050 5300 5100
उमरेड पिवळा क्विंटल 2842 4400 5350 5200
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 4 5100 5100 5100
भोकरदन पिवळा क्विंटल 35 5100 5300 5250
भोकर पिवळा क्विंटल 35 5050 5169 5110
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 307 4800 5200 5000
जामखेड पिवळा क्विंटल 109 4500 5100 4800
गेवराई पिवळा क्विंटल 59 4000 5000 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 45 4500 5150 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 27 4500 5050 4800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 40 4750 5075 4850
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1800 5000 5330 5115
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 193 5250 5330 5290
मुखेड पिवळा क्विंटल 25 4850 5275 5040
मुरुम पिवळा क्विंटल 330 4600 5285 4942
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 330 5000 5200 5100
सिंदी पिवळा क्विंटल 129 4680 5165 5055
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 667 4950 5300 5250
देवणी पिवळा क्विंटल 45 5250 5411 5330
error: Content is protected !!