Onion Price Today: कांदा बाजार भावात वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

Onion Price Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
कोल्हापूर क्विंटल 9946 400 1300 800
औरंगाबाद क्विंटल 2370 300 800 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 21239 700 1300 1000
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 1025 300 1000 700
मंगळवेढा क्विंटल 184 200 1200 900
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 32 400 1200 800
कराड हालवा क्विंटल 99 1000 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 88988 100 1400 500
येवला लाल क्विंटल 23000 150 941 650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 15000 200 827 600
धुळे लाल क्विंटल 2308 100 1000 700
लासलगाव लाल क्विंटल 21346 300 916 660
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3440 400 761 650
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16048 300 1001 700
जळगाव लाल क्विंटल 5192 275 837 575
नागपूर लाल क्विंटल 2000 700 1100 1000
सिन्नर लाल क्विंटल 9540 200 930 675
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 2705 200 900 700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4916 100 1100 700
कळवण लाल क्विंटल 5150 150 815 600
संगमनेर लाल क्विंटल 14944 200 1200 700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10600 100 801 550
चांदवड लाल क्विंटल 11000 351 936 620
मनमाड लाल क्विंटल 14000 200 760 600
सटाणा लाल क्विंटल 16825 50 870 650
श्रीरामपूर लाल क्विंटल 3756 100 900 650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 9431 350 885 615
साक्री लाल क्विंटल 71500 400 905 700
देवळा लाल क्विंटल 15050 100 800 625
उमराणे लाल क्विंटल 25500 351 920 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 429 900 1300 1100
पुणे लोकल क्विंटल 19996 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 900 1400 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 107 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 703 600 1000 800
वाई लोकल क्विंटल 500 700 1200 950
कामठी लोकल क्विंटल 34 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1300 1150
नागपूर पांढरा क्विंटल 1780 1100 1300 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 20000 350 970 750
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 200 950 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8892 500 1103 950
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 700 600 971 800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3842 600 1130 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7400 200 1010 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13305 50 1005 775
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10500 300 1397 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1231 500 1025 750
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 352 886 1061 950
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3050 500 925 800
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 10500 401 950 800
error: Content is protected !!