Onion Price Today: कांदा बाजार भावात वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

Onion Price Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2023
राहता क्विंटल 4040 200 1200 850
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11150 500 1400 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 50 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 25551 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 103 700 1000 850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 488 300 800 550
कोल्हापूर क्विंटल 8998 400 1400 800
औरंगाबाद क्विंटल 2212 300 1000 650
मंचर- वणी क्विंटल 1900 800 1050 925
विटा क्विंटल 50 500 1100 800
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 79086 100 1400 550
येवला लाल क्विंटल 24000 150 881 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 15000 200 836 650
धुळे लाल क्विंटल 2308 100 1000 680
लासलगाव लाल क्विंटल 10000 400 971 750
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2665 401 772 650
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16900 300 1087 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 1075 350 500 425
पुणे -पिंपरी लाल क्विंटल 113 700 800 750
पंढरपूर लाल क्विंटल 619 200 1210 900
नागपूर लाल क्विंटल 300 700 1100 1000
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 2215 200 1000 700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4431 100 1100 700
कळवण लाल क्विंटल 2870 150 1000 700
चांदवड लाल क्विंटल 16000 200 935 650
मनमाड लाल क्विंटल 6000 200 800 600
कोपरगाव लाल क्विंटल 3280 300 775 725
error: Content is protected !!