Onion Price Today: कांदा बाजार भावात वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

Onion Price Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/03/2023
कोल्हापूर क्विंटल 5958 400 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 18966 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 150 1000 1200 1100
मंगळवेढा क्विंटल 214 200 1300 960
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 84 300 1200 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9661 500 1420 1000
अकलुज लाल क्विंटल 430 300 1420 800
सोलापूर लाल क्विंटल 51944 100 1400 600
येवला लाल क्विंटल 25000 200 880 675
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 15000 200 880 670
लासलगाव लाल क्विंटल 22264 300 1141 725
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1765 400 772 700
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 2500 300 1031 675
जळगाव लाल क्विंटल 2950 350 750 550
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 30000 250 883 725
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 2094 200 1000 700
संगमनेर लाल क्विंटल 12391 200 1211 705
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10000 100 808 610
चांदवड लाल क्विंटल 16000 200 929 650
मनमाड लाल क्विंटल 8000 200 751 600
सटाणा लाल क्विंटल 16215 150 940 735
कोपरगाव लाल क्विंटल 3500 300 800 750
कोपरगाव लाल क्विंटल 4800 325 801 700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 9280 350 850 650
पारनेर लाल क्विंटल 16677 200 1200 800
साक्री लाल क्विंटल 46630 250 930 700
भुसावळ लाल क्विंटल 26 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 4530 440 730 510
देवळा लाल क्विंटल 10550 100 800 600
उमराणे लाल क्विंटल 21500 301 851 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 800 1200 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2932 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 18065 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 91 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 436 300 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1100 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 2916 400 1051 800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 16931 200 1012 800
येवला उन्हाळी क्विंटल 350 300 976 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 117 500 1151 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6768 500 1195 1025
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 220 555 952 800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2000 600 1127 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2500 421 1078 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9520 275 1075 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3100 500 1013 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 440 650 956 811
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4400 800 1326 1051
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3250 600 900 800
राहता उन्हाळी क्विंटल 3971 200 1150 800
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 401 950 800
error: Content is protected !!