Onion Price Maharashtra: कांदा बाजार भावात वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

Onion Price Maharashtra:

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2023
कोल्हापूर क्विंटल 9567 300 1100 700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2110 300 6000 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 19029 600 1100 850
श्रीगोंदा क्विंटल 2180 200 800 500
सातारा क्विंटल 459 700 1000 850
मंगळवेढा क्विंटल 185 150 1060 500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 26 300 1000 700
कराड हालवा क्विंटल 249 300 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 45649 100 1250 400
धुळे लाल क्विंटल 238 150 900 700
लासलगाव लाल क्विंटल 300 350 760 500
नागपूर लाल क्विंटल 2000 700 1000 900
मनमाड लाल क्विंटल 500 200 625 500
सटाणा लाल क्विंटल 1045 100 680 475
पेन लाल क्विंटल 711 1600 1800 1600
यावल लाल क्विंटल 1700 425 730 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 519 700 1400 1050
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4722 300 1000 650
पुणे लोकल क्विंटल 16330 300 900 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 588 400 1000 700
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 8000 100 651 500
वाई लोकल क्विंटल 250 500 1200 900
कामठी लोकल क्विंटल 30 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 900 1100 1050
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 1090 1000 1200 1100
नाशिक पोळ क्विंटल 197 125 551 400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 250 300 580 500
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 150 861 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 100 836 650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1811 500 1001 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13800 500 1091 800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2500 300 951 700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15000 210 836 660
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2264 100 825 600
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 486 100 800 550
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1112 100 1000 500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8831 200 1125 662
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 10000 400 887 650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 300 763 600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14575 50 1125 775
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2978 200 850 600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 26000 350 1311 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4720 250 900 650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 831 200 800 550
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7280 125 935 725
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13518 100 930 700
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3870 100 825 650
error: Content is protected !!