land purchase: नवीन शेत जमीन घेताना या गोष्टी तपासणे खूप आवश्यक असते नाहीतर होईल मोठे नुकसान

land purchase जर आपल्याला नवीन शेतजमीन घ्यायची असेल तर तर काही गोष्टी तपासणे आवश्यक आहे. आता पाहिले तर शेत जमीन मध्ये पीक येणारे कमी असले buy land in village तरी पण शेत जमीन विकत घेणार भरपूर आहेत. त्यामुळे काहींची फसवणूक होऊ नाही त्यासाठी या गोष्टी लक्षात असणे गरजेचे राहील.

👇👇👇👇

शेतजमीन खरेदी करताना या गोष्टी नक्की तपासा नाहीतर होईल मोठे नुकसान

जमीन बिनशेती असेल तर त्यामध्ये जमिनीपर्यंतचा नकाशा मध्ये रस्ता दाखवला जात असतो. buy land in village जमिनी मधील रस्ता एकत्र असेल तर संबंधित शेतकऱ्याची त्यांची हरकत नसल्याची खात्री करून घेणे.

buy land in village शासनाने त्या जमिनीसाठी कोणतेही आरक्षण केलेले नसावे सांगायचं झालं तर निळा पट्टा, पिवळा पट्टा इत्यादी नसल्याची चांगली खात्री करून घेणे गरजेचे राहील. land purchase 

• सातबारा उताऱ्यावर जमीन मालकाचे नाव बरोबर आहे का ते बघून घेणे.

जर तुम्ही जमिनीवर घेत आहात त्या जमिनीवर जुना वारसदार यांची नावे असल्यास काढून घेणे आवश्यक राहील.

न्यायालयामध्ये त्या शेत जमिनी विषयी काही खटला चालू असेल तर ते बघून घेणे तो खटला संपला आहे की चालू आहे. 

काही काळानंतर आपण खरेदी केलेला शेत जमिनीचा नकाशा उतारे आपल्या नावावर झालेले आहेत का नाही ते पाहणे.land purchase

👇👇👇👇

शेतजमीन खरेदी करताना या गोष्टी नक्की तपासा नाहीतर होईल मोठे नुकसान

Leave a Comment

error: Content is protected !!