Kanda Price Today: कांदा बाजार भावात वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

Kanda Price Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/04/2023
कोल्हापूर क्विंटल 4639 300 1000 600
औरंगाबाद क्विंटल 2713 150 650 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 360 1000 1300 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10596 600 1100 850
खेड-चाकण क्विंटल 150 700 1000 850
सातारा क्विंटल 313 700 1000 850
राहता क्विंटल 2096 200 1000 750
कराड हालवा क्विंटल 249 600 1200 1200
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 500 100 703 460
लासलगाव लाल क्विंटल 900 201 706 600
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 100 311 631 581
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 1000 300 712 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 528 600 1300 950
पुणे लोकल क्विंटल 12696 300 900 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 700 900 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 421 300 800 550
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 2100 250 731 550
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2500 150 775 685
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11840 400 981 760
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1500 451 865 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1500 400 951 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 300 800 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19500 350 1145 850
error: Content is protected !!