Cotton price today: कापूस बाजारभावात मोठी वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कापुस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
सावनेर क्विंटल 2000 7500 7700 7625
मनवत क्विंटल 3700 6600 8200 8125
किनवट क्विंटल 45 7400 7800 7600
राळेगाव क्विंटल 2800 7500 8035 7950
भद्रावती क्विंटल 180 7775 8000 7887
समुद्रपूर क्विंटल 645 7700 8070 7850
वडवणी क्विंटल 3 7400 7400 7400
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 18 7200 7200 7200
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1134 7600 8000 7800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 7450 7750 7650
उमरेड लोकल क्विंटल 347 7800 8080 7850
वरोरा लोकल क्विंटल 650 6100 8001 7000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 295 7000 8001 7500
कोर्पना लोकल क्विंटल 1907 7000 7650 7250
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 160 7500 7700 7600
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1200 7750 8155 8000
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1220 7400 8171 7950
31/03/2023
सावनेर क्विंटल 2300 7500 7700 7600
मनवत क्विंटल 2783 6600 8200 8125
सेलु क्विंटल 2140 6345 8180 8110
किनवट क्विंटल 59 7500 7800 7650
राळेगाव क्विंटल 3220 7400 7975 7900
भद्रावती क्विंटल 263 7500 8000 7750
समुद्रपूर क्विंटल 956 7500 8000 7800
वडवणी क्विंटल 30 7500 7550 7550
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 7100 7850 7850
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1517 7400 8000 7600
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 7350 7725 7650
उमरेड लोकल क्विंटल 580 7650 8010 7850
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7600 7965 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 485 7000 8001 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 260 7000 8001 7500
error: Content is protected !!