Cotton price today: कापूस बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कापुस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/03/2023
किनवट क्विंटल 107 7200 7400 7300
भद्रावती क्विंटल 345 7150 7710 7405
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 119 7000 7600 7550
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 823 7700 7800 7750
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7350 7550 7450
अकोला लोकल क्विंटल 60 7780 7780 7780
उमरेड लोकल क्विंटल 321 7400 7700 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7500 7740 7600
वरोरा लोकल क्विंटल 1145 7100 7850 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1000 6550 7750 7200
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 300 7220 7800 7600
काटोल लोकल क्विंटल 88 7000 7750 7550
कोर्पना लोकल क्विंटल 3765 7000 7475 7300
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 42 7420 7850 7650
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 3565 7600 7900 7850
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6032 7500 7960 7730
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 33 7200 7300 7250
12/03/2023
भद्रावती क्विंटल 4 7600 7600 7600
वडवणी क्विंटल 47 7300 7600 7510
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 996 7000 7600 7300
वरोरा लोकल क्विंटल 716 7000 7771 7400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 500 7000 7700 7400
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 244 7400 7751 7600
काटोल लोकल क्विंटल 85 7000 7750 7550
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 110 7300 7500 7400
नरखेड नं. १ क्विंटल 160 7700 7800 7750
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 7400 7700 7550
11/03/2023
मनवत क्विंटल 4220 7100 7785 7700
भद्रावती क्विंटल 142 7100 7650 7375
वडवणी क्विंटल 160 7400 7600 7500
सिरोंचा क्विंटल 67 7300 7700 7450
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 7000 7550 7000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1469 7800 7900 7850
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1680 7450 7600 7550
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 153 6500 7800 7600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 760 7000 7600 7300
अकोला लोकल क्विंटल 40 7700 7850 7775
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 57 7800 8100 7950
उमरेड लोकल क्विंटल 642 7400 7690 7550
वरोरा लोकल क्विंटल 1877 6300 7810 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1200 7000 7800 7600
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 400 7300 7800 7600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 932 7600 7625 7605
कोर्पना लोकल क्विंटल 2628 7000 7450 7300
error: Content is protected !!