Cotton price today: कापूस बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कापुस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/03/2023
सावनेर क्विंटल 3800 7700 7800 7750
किनवट क्विंटल 64 7500 7800 7650
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 6800 7850 7850
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 114 7200 8000 7900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 350 7600 7800 7700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1120 7500 7950 7760
उमरेड लोकल क्विंटल 298 7500 7920 7800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7600 7875 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 1148 7500 8000 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 590 7400 7950 7650
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 280 7700 7950 7800
भद्रावती क्विंटल 195 7125 7950 7538
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 975 7900 8000 7950
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 132 6600 7800 7600
वरोरा लोकल क्विंटल 1157 6700 8001 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 756 7000 7950 7600
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 350 7400 7970 7650
काटोल लोकल क्विंटल 98 7700 7850 7800
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 135 7500 7750 7700
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 7400 7800 7600
error: Content is protected !!