Cotton price today: कापुस बाजार भावात मोठी वाढ! लगेच पहा आजचे जिल्हा निहाय कापुस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/03/2023
किनवट क्विंटल 75 7500 7800 7650
भद्रावती क्विंटल 344 7200 7900 7550
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 113 7600 7850 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1944 7900 8050 8000
अकोला लोकल क्विंटल 58 7800 8030 7915
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 61 7700 7900 7800
उमरेड लोकल क्विंटल 389 7700 7900 7800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 7695 7900 7835
वरोरा लोकल क्विंटल 1529 6900 7900 7500
काटोल लोकल क्विंटल 100 7200 7850 7650
कोर्पना लोकल क्विंटल 3527 7200 7675 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 3000 7790 8100 8050
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7015 7600 8125 7860
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 7500 8100 7750
02/03/2023
मनवत क्विंटल 2250 7200 8100 8025
सेलु क्विंटल 2338 7140 8050 8000
किनवट क्विंटल 88 7500 7800 7650
भद्रावती क्विंटल 250 7300 7900 7600
समुद्रपूर क्विंटल 710 7700 8100 7900
वडवणी क्विंटल 12 7800 7800 7800
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 30 7801 8000 8000
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 121 7600 7850 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1748 7900 8000 7950
चिमुर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 863 7950 8001 7975
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1150 7700 7825 7750
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 157 6500 7800 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2064 7300 7900 7775
अकोला लोकल क्विंटल 162 8100 8300 8200
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 71 7800 8100 7950
error: Content is protected !!