Cotton price today: कापुस बाजार भावात मोठी वाढ! लगेच पहा आजचे जिल्हा निहाय कापुस बाजार भाव

Cotton price today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/03/2023
किनवट क्विंटल 88 7500 7800 7650
भद्रावती क्विंटल 250 7300 7900 7600
वडवणी क्विंटल 12 7800 7800 7800
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 30 7801 8000 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1748 7900 8000 7950
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1150 7700 7825 7750
अकोला लोकल क्विंटल 162 8100 8300 8200
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 71 7800 8100 7950
उमरेड लोकल क्विंटल 807 7400 7800 7750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 7520 7970 7700
वरोरा लोकल क्विंटल 1763 7000 7950 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 780 7200 7900 7450
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 313 7500 7900 7700
काटोल लोकल क्विंटल 55 7600 7850 7750
कोर्पना लोकल क्विंटल 4369 7200 7725 7600
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2600 8050 8125 8100
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1375 7550 8105 7750
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 7450 7840 7650
error: Content is protected !!