Aajche Soybean Bhav: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ..! लगेच पहा आजचे जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव 11 एप्रिल 2023

Aajche Soybean Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/04/2023
कारंजा क्विंटल 5500 4950 5280 5150
तुळजापूर क्विंटल 75 5000 5151 5100
राहता क्विंटल 36 4300 5115 5050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 113 4875 5205 5165
अमरावती लोकल क्विंटल 6216 5000 5181 5040
नागपूर लोकल क्विंटल 693 4700 5340 5180
अमळनेर लोकल क्विंटल 5 5000 5000 5000
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4900 5280 5090
कोपरगाव लोकल क्विंटल 232 4500 5158 5000
मेहकर लोकल क्विंटल 1320 4050 5250 4700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 7 4400 4500 4450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 275 4500 5194 5141
लातूर पिवळा क्विंटल 15865 5050 5340 5210
अकोला पिवळा क्विंटल 1879 4350 5245 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 919 4700 5235 4967
मालेगाव पिवळा क्विंटल 45 4800 5051 5000
आर्वी पिवळा क्विंटल 365 4700 5160 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 860 4700 5050 4875
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3893 4500 5305 4910
बीड पिवळा क्विंटल 300 4500 5200 5013
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 4540 5200 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 4950 5260 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 80 4875 5090 4950
भोकर पिवळा क्विंटल 66 4000 5059 4530
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 189 4900 5100 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 209 4801 5199 5000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1300 4860 5305 5175
मलकापूर पिवळा क्विंटल 475 4475 5105 4945
वणी पिवळा क्विंटल 512 5075 5145 5100
गेवराई पिवळा क्विंटल 65 5016 5100 5050
परतूर पिवळा क्विंटल 25 5100 5220 5200
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 900 4800 5335 5125
तासगाव पिवळा क्विंटल 27 5050 5230 5140
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 4510 5271 5150
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 4500 5100 5072
केज पिवळा क्विंटल 224 5000 5200 5100
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2100 4900 5270 5085
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 322 5181 5245 5213
मुखेड पिवळा क्विंटल 9 5325 5325 5325
मुरुम पिवळा क्विंटल 20 4900 5100 5000
भंडारा पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
राजूरा पिवळा क्विंटल 155 5100 5155 5141
काटोल पिवळा क्विंटल 98 4741 5170 4950
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 200 4700 5265 5075
देवणी पिवळा क्विंटल 74 5275 5375 5325
error: Content is protected !!